VI ER EN STOLT OPPLÆRINGSBEDRIFT

VI ER EN STOLT OPPLÆRINGSBEDRIFT.
Det å være opplæringsbedrift er å ta samfunnsansvar, og bidrar til å utdanne kvalifiserte fagarbeidere. Man sikrer rekruttering, og styrker egen bedrift gjennom kontinuerlig læring.

Vi ønsker å utdype litt mer om prosessen og hvordan alt henger sammen, så det er lettere å forstå hva det innebærer ”å gå til en lærling”

Når man er lærling( junior frisør) er man under utdanning. Det finnes forskjellige utdanningsløp, men felles er at alle skal gjennom alle kompetansemålene som står i læreplanen for frisørfaget, alle har en lærekontrakt og en arbeidskontrakt.
Dvs. de går på skole i bedriften, men har de samme rettigheter og følger bestemmelser og arbeidstider som de som er ansatt i bedriften. Da lærekontrakten er fullført, skal opp til fagprøve, så er læretiden slutt.

I vår bedrift deler vi fasene inn i 3.
Hvor lenge hver fase varer, varierer fra lærling til lærling. Alle har egen internplan og oppfølging, der det kartlegges i samarbeid hvor man står til enhver tid.

Fase 1:( introduksjonsfase) her blir man kjent med alle teknikker. Det er en krevende fase, der vi går mye mer i dybden enn hva en gjorde på skolen. Det er stadig nye teknikker og varianter i kjemiske prosesser, og mye å sette seg inn i. Forståelse av alle klippeformer, hva de gjør, når en bruker de og alt annet verktøy.

Fase 2: (mengdetrening) For å bli god, trenger man å øve for å bli mester. Handler om å trene så mye som mulig.

Fase 3: (finpussen) Her jobber man med detaljer og det siste lille. I denne fasen står man med kunder, bygger kundekrets og jobber inn mot fremtiden, mot svennebrev og ny tittel.

Som nevnt over, er det viktig for oss alle i bedriften at alle forstår hva det innebærer å ”gå til lærling” dette for å unngå missforståelser og uheldige situasjoner både for modell og lærling/ansvarlig frisør.

ALLE våre lærlinger er her for å lære. De skal føle seg trygge for å bli så gode som mulig. De som ”går til lærling” må da skjønne at de går til en som kanskje ikke kan alt, kan være litt usikker og trenger en god del hjelp osv. De som ”sitter modell” er der for å hjelpe lærlingen for å nå kompetansemål, ikke for å få ”en billig frisørbehandling” i alle fall ikke i de 2 første fasene.
Det er viktig at lærlingen får gjort en behandling som gir best resultat ut i fra ønsker modellen har og kler, og lar lærlingen/opplæringsansvarlig får bestemme hvordan det skal gjøres for å få det beste resultatet. I de første fasene har ofte lærlingen oppgaver som skal gjennomføres og utlyser dette. Da er det viktig at modellen forstår dette og at resultatet avklares på forhånd. Det er lettere for alle parter om modellene er avslappet til prosessen, ikke er stresset og har positivenergi til behandlingen.

Det er forskjellig pris og tidsbruk i de tre fasene. Men den vil/kan varierer fra gang til gang og etter hvilken behandlingen, men alle skal få et prisoverslag ved bestilling og få vite hvilket nivå lærlingen er på i den behandlingen.

Vi håper dere skjønner prosessen , ring oss om noe er uklart. Vi ønsker oss mange modeller, det er sånn lærlingene blir gode.

Velkommen til oss og takk for at du hjelper fremtidens frisører.Artikkelbilde - VI ER EN STOLT OPPLÆRINGSBEDRIFT

Flere nyheter